Ευκαιρίες Καριέρας

Οι άνθρωποι της Unixfor είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία της εταιρίας. Η αίσθηση κοινού σκοπού και η αξία της ομάδας είναι αξίες που διέπουν την καθημερινότητα όλων στη Unixfor και αποτελούν βασικό κριτήριο για την προσθήκη νέων μελών στα διάφορα τμήματα της εταιρίας. Προσφέρουμε ένα άκρως ενεργητικό επιχειρησιακό περιβάλλον στα στελέχη μας, με ίσες ευκαιρίες για όλους, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν προσωπικά και να συμβάλλουν παράλληλα και στην επιτυχία της Unixfor.

Εάν ψάχνετε μια νέα πρόκληση στην καριέρα σας και θεωρείτε ότι η εμπειρία και τα προσωπικά σας κίνητρα ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας, τότε θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανοικτές θέσεις εργασίας

RESPONSIBILITIES

Design, build, and maintain efficient, reliable and reusable code

Develop new software solutions

Maintain existing applications by participating in bug fixing, upgrades and enhancements

Perform code reviews and collaborate with other developers

SKILLS

Knowledge of object-oriented languages like Java, PHP, C++ or preferably C#

Familiarity with Visual Studio or other IDEs

Knowledge of Microsoft SQL Server

Experience with OOP

Write well documented code

Ability to analyze technical problems

EDUCATION & EXPERIENCE

University Degree in a relevant field

No or minimum working experience

Good knowledge of English language

Completed military obligations

BENEFITS

Competitive salary tailored to your knowledge and experience

Training opportunities

Work closely with a highly professional team software developers

Private health insurance plan

RESPONSIBILITIES

Design, build, and maintain efficient, reliable and reusable code

Develop new software solutions

Maintain existing applications by participating in bug fixing, upgrades and enhancements

Ensure the performance, quality, and responsiveness of existing and new applications

Take initiatives and participate actively within the team, by proposing solutions for new or existing problems

Perform code reviews and collaborate with other developers

SKILLS

Experience with OOP

Experience working with C# (2+ years)

Experience working with at least one of the following: WCF, Rest Web Api, Soap

Experience working with WPF or Win Forms

Write well documented code

Ability to analyze technical problems

Experience in object-oriented designs and design patterns

WILL BE CONSIDERED AS PLUS

Experience with multithreading

Knowledge of Microsoft SQL Server

Experience with testing frameworks

Microsoft Certified Professional Certification of any level

EDUCATION & EXPERIENCE

University Degree in a relevant field

Good knowledge of English language

Completed military obligations

BENEFITS

Competitive salary tailored to your knowledge and experience

Training opportunities

Private health insurance plan

Work closely with a highly professional team software developers

RESPONSIBILITIES

Develop new web applications and maintain existing ones

Design, build, and maintain efficient, reliable and reusable code

SKILLS

Working experience in building web applications (2+ years)

Experience in building applications with React or other JS frameworks.

Experience with JavaScript (ES5/6), CSS, HTML

WILL BE CONSIDERED AS PLUS

Experience in Typescript

Experience with user interface design (UI/UX)

Experience with testing frameworks

Experience integrating with REST APIs

Write well documented code

Ability to analyze technical problems

EDUCATION & EXPERIENCE

University Degree in a relevant field

Good knowledge of English language

Completed military obligations

BENEFITS

Competitive salary tailored to your knowledge and experience

Training opportunities

Private health insurance plan

Work closely with a highly professional team software developers

Σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας!

    Ονοματεπώνυμο*

    Email*

    Θέμα*

    Μήνυμα*