ΣΑΠΙΚΕΕ

Το Σύστημα Αυτοματοποιημένης και Πιστοποιημένης Κατάθεσης κι Έκδοσης Εγγράφων (ΣΑΠΙΚΕΕ) είναι μία ολοκληρωμένη λύση αυτοεξυπηρέτησης για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση φυσικών εντύπων. Η λειτουργικότητά του χωρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Ο πρώτος αφορά στην κατάθεση εγγράφων/δικαιολογητικών, με πιστοποιημένες διαδικασίες, από τον χρήστη προς τον εκάστοτε οργανισμό, ενώ ο δεύτερος αφορά στην γρήγορη έκδοση διαφόρων τύπων εγγράφων ή πιστοποιητικών.

 

Το ΣΑΠΙΚΕΕ απευθύνεται τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, που στόχο έχουν να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις συναλλαγές τους με ιδιώτες.

 

To Σύστημα Πιστοποιημένης Κατάθεσης & Έκδοσης Εγγράφων (ΣΑΠΙΚΕΕ) είναι έργο που ολοκληρώθηκε επιτυχώς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», μέσω του Α.Π. «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Π.Ε.Π. Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας!