ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Unixfor > Δελτία Τύπου  > ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Unixfor ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο με κωδικό “902-ΒΕΤ-2013 Σύστημα Πιστοποιημένης Κατάθεσης & Έκδοσης Εγγράφων (ΣΑΠΙΚΕΕ)”, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», μέσω του Α.Π. «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Π.Ε.Π. Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

 

Παραμένοντας πιστοί στην δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων υψηλής ποιότητας, δημιουργήσαμε μία μοναδική λύση για αυτοματοποιημένη και self service διαχείριση εγγράφων και δικαιολογητικών.