Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για χώρες της Μέσης Ανατολής

Unixfor > Δελτία Τύπου  > Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για χώρες της Μέσης Ανατολής

Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για χώρες της Μέσης Ανατολής

Σε συνέχεια της από 16ης Ιουνίου 2014 ανακοίνωσης διμερούς συμφωνίας, η Unixfor S.A. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας και την έναρξη αυτής με τη Diyar United Company, μια κορυφαία εταιρεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που είναι διάσημη στις χώρες της Μ. Ανατολής για την παροχή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα του IT σε διάφορους κλάδους.

 

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Diyar θα μπορεί να προωθεί και υποστηρίζει συνολικά τις λύσεις της Unixfor, ενώ παράλληλα η Unixfor θα εμπλακεί στην ανάπτυξη τερματικών ειδικών προδιαγραφών για την υποστήριξη καινοτόμων έργων της Diyar.

 

Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο εταιριών τους τελευταίους 12 μήνες, σε επιλεγμένα έργα πληροφορικής με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία, τόσο στο δημόσιο (Διαχείριση Εγγράφων & Ψηφιακή Ταυτοποίηση) όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Κλάδος Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου).